הפרתם חוזה? חשוב שתכירו את ההשלכות

May 09 2023doritr

דיני חוזים מהוום דינים חשובים מאוד, כאשר אחד הדברים שהם עוסקים בו הוא מה קורה במקרה של הפרת חוזה. ניתן למצוא סוגים עיקריים של הפרת חוזה שהם: הפרה רגילה והפרה יסודית. חשוב לדעת כי לכל סוג של הפרת חוזה יהיו את ההשלכות שלה על הצד שהפר את החוזה. אם הפרתם חוזה באופן כלשהו או אם הפרו חוזה שאתם חתומים עליו, חשוב מאוד שתבחרו יועץ משפטי מקצועי ומנוסה אשר יסייע לכם להבין מהם ההשלכות העומדות על הפרק בכל הנוגע לסיטואציה שבה אתם נתונים.

הפרת חוזה רגילה והפרת חוזה יסודית- מה ההבדל?

הפרה רגילה של חוזה היא כל מחדל או מחזה שנעשים ואינם מקיימים את הסעיפים של החוזה.  אם לדוגמא בחוזה שכירות כלשהו השוכר התחייב למשכיר כי הוא ישלם את דמי השכירות במועד מסוים, במידה ולא שילמתם את דמי השכירות באותו מועד, הדבר מהווה הפרה רגילה של החוזה ביניכם. הפרה יסודית של חוזה יכולה להיות אחת משני סוגים והם: הפרה שניתן להניח שאם אדם היה יודע מראש עלי ועל התוצאות שלה הוא כלל לא היה חותם על החוזה או הפרה שהצדדים הסכימו עליה מלכתחילה ובמסגרת החוזה כי מדובר על הפרה יסודית. יחד עם זאת, אם החוזה מכיל סעיף כללי שקובע כי כל הפרה של החוזה תחשב להפרה יסודית.

איזה סעדים עומדים לרשות אדם שנפגע מהפרת חוזה מכל סוג?

אם הופר חוזה, הרי שהאדם שנפגע מההפרה המדוברת יכול לתבוע את האכיפה של החוזה או את ביטול החוזה והוא יהיה זכאי גם לפיצויים. כלומר הוא יכול לבחור או לאכוף את החוזה ולדרוש גם פיצויים או לבטל את החוזה ולדרוש גם פיצויים. דרישת הפיצויים יכולה ללוות כל החלטה שלו. החוק מבדיל בין הפרה רגילה להפרה יסודית בכל הנוגע לביטול החוזה ואומר כי מי שנפגע בהפרה יסודית של חוזה יהיה רשאי לבטל חוזה באופן מידי ללא מתן התראה לצד השני אשר הפר את החוזה. אולם אם מדובר על הפרה רגילה בלתי אפשרי לבטל את החוזה באופן מידי, אלא יש צורך קודם כל לתת התראה על ביטול החוזה למפר החוזה. המטרה היא שהמפר יתקן את ההפרה שלו בפרק זמן כלשהו שמוקצב לו מראש. אם הוא תיקן את הפרתו הרי שהחוזה לא יתבטל.

עוד הבדל שקיים בין הפרה רגילה להפרה יסודית בכל הנוגע לביטול חוזה הוא במקרה שבו ניתן להפריד בין סעיפי החוזה. במקרה המדובר אם הופר אחד הסעיפים הפרה רגילה הצד שנפגע מזה יהיה רשאי לבטל רק את הסעיף הספציפי אשר הופר בחוזה. לעומת זאת, אם מדובר על סעיף שההפרה שלו מהווה הפרה יסודית של כל החוזה, הצד הנפגע יכול לבחור בין לבטל את הסעיף הספציפי של החוזה או לבטל את כל החוזה. בכל מקרה שבו הצד הנפגע בוחר לבטל את החוזה בין אם בגין הפרה רגילה ובין אם בגין הפרה יסודית, חשוב מאוד להשיב לצד השני את כל מה שהוא קיבל בהתאם חוזה או לשלם את השווי אם ההשבה בלתי אפשרית או סבירה.

בכל מקרה שבו הפרתם חוזה או נפגעתם מהפרת חוזה, חשוב מאוד שתפנו לשירותיו של עורך דין חוזים מקצועי ומנוסה שיסייע לכם.

Share: